Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Maastricht & Van de Laar

De gemeente Maastricht wenst meer in control te komen en krachtiger te sturen op bedrijfsvoering door de ondersteunende processen (vanuit 10 organisatieonderdelen) te gaan centraliseren in één bedrijfsvoeringpoot. Doel van deze beweging is enerzijds om als directieteam beter in positie te komen en het bestuur zodoende beter te faciliteren, maar ook om de interne beheersing te versterken en meer in control te komen.

De organisatie wordt als gevolg van bovenstaande beweging gewijzigd. Beleid en uitvoering worden meer bij elkaar gebracht, opdrachtgever/-nemerschap wordt als sturingsprincipe losgelaten en er wordt meer opgave- en resultaatgericht gewerkt. De bedrijfsvoering als ondersteuning van de primaire processen dient hierop te worden aangepast, gecentraliseerd en geoptimaliseerd.

Wij mogen de komende maanden de huidige en gewenste situatie kwantitatief en kwalitatief in kaart brengen. Op grond waarvan wij een advies zullen uitbrengen over de nieuwe structuur (organogram) van en sturing binnen het nieuw te vormen centrale organisatieonderdeel bedrijfsvoering van deze gemeente. Daarbij schetsen wij de stappen die nodig zijn om te realisatie van deze toekomstige situatie te komen.

De opdracht past geheel in lijn met de koers van ons bureau: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. De voorbije maanden mochten wij meerdere gemeenten – zoals Opsterland en de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. – helpen bij de herijking/ het ontwerp van hun organisatiestructuur, hun sturingsconcept/ directiemodel en het ontwerpen van leer- en ontwikkellijnen voor management en medewerkers.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met minimaal 5 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Gemeente Maastricht