Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Tiel & Van de Laar

Regisseur Inkoop Wmo en Jeugdzorg voor de gemeente Tiel.

De gemeente Tiel werkt met vijf andere gemeenten in de regio Rivierenland sinds 2018 samen op het gebied van inkoop en contractmanagement voor Jeugdzorg en Wmo. Samenwerking vindt op dit moment plaats via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. De gemeenten zien inkoop als een belangrijk middel voor de sturing op de strategische doelen in het sociaal domein. De zes samenwerkende gemeenten willen per 1 januari 2022 nieuwe contracten aangaan met zorgaanbieders van Wmo en Jeugdhulp.

Wij helpen de gemeente Tiel in dit proces in de rol van lokale regisseur. Als inkoopregisseur werken wij met de andere vijf partnergemeenten een inkoopstrategie uit die resulteert in meer grip op de inhoudelijke en financiële transformatiedoelen op het terrein van Wmo en Jeugd. Hierbij dragen wij er aanvullend zorg voor dat de Tielse visie en specifiek het lokaal beleid en de inrichting van de uitvoering een goede plek krijgen in de regionale visie, inkoopstrategie en de feitelijke inkoop per 1 januari 2022.

De opdracht past geheel in lijn met de koers van ons bureau: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Door met onze opdrachtgevers mee te denken én te doen. In 2020 mochten wij meerdere gemeenten en regio’s – zoals regio Helmond, regio Twente, regio Lekstroom, regio Haaglanden en regio Eindhoven – helpen bij de doorlichting en/ of herijking van de samenwerking rondom de inkoop jeugd en Wmo. Van de (bestuurlijke) transformatieve doelen, de financieringsafspraken tot en met de governance- en samenwerkingsstructuren; alles kwam voorbij.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met minimaal 5 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn. Met name ook op het sociaal domein, klik hier voor de vacature.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

gemeente Tiel