Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Zaltbommel & Van de Laar

De gemeente Zaltbommel (Gelderland) laat jaarlijks een 213a-onderzoek uitvoeren naar een van de organisatieonderdelen. Dit bij wijze van ‘preventieve doorlichting’, om voortdurend en systematisch zelfreflectie te organiseren en in ontwikkeling te blijven. Nadat we in 2019 het ‘sociaal domein’ mochten doorlichten, verrichten we in de eerste maanden van 2020 een onderzoek naar/ doorlichting van de afdeling Publiekszaken.

De afdeling Publiekszaken van Zaltbommel telt circa 40 fte en omvat een divers takenpakket; van KCC en Burgerzaken tot aan Communicatie, Bodes, Belastingen en Kabinetszaken. Met name de teams KCC en Burgerzaken worden geconfronteerd met ontwikkelingen van buitenaf. Daar waar het KCC steeds meer dé frontoffice van de gemeente wordt, wordt het team Burgerzaken geconfronteerd met een grote toeloop van arbeidsmigranten en de andere rolopvatting die dat vraagt van de gemeente.

Aan de hand van een online vragenlijst is een zelfevaluatie door medewerkers van de afdeling Publiekszaken gemaakt. Ook hebben ‘interne klanten’ van deze afdeling een vragenlijst ingevuld. Tevens zijn inwoners en ondernemers bevraagd aan het loket van het gemeentehuis, op hun voorkeuren naar werken ‘op afspraak’ versus ‘vrije inloop’ en de mate van tevredenheid over de geboden dienstverlening.

De input vanuit de vragenlijsten is door team & Van de Laar als basis gebruikt voor verdiepende ambtelijke en bestuurlijke gesprekken. Resultaat is een ambtelijk en bestuurlijk breed gedragen eindrapport dat met praktische handreikingen oproept tot stabiliteit en vernieuwing in de afdeling. Het nieuwe afdelingshoofd krijgt de bestuurlijke opdracht om met deze handreikingen aan de slag te gaan.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Gemeente Zaltbommel