Menu Close

Rekenkameronderzoek & Van de Laar

Enkele van onze referentieprojecten

De marktgroep ‘onafhankelijk onderzoek’ van & Van de Laar is volop actief op een aantal onderzoeken naar maatschappelijk relevante thema’s. Zo ondersteunen onze onderzoekers de rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Huizen bij een onderzoek op het thema ‘geheimhouding’. Ronden we een onderzoek voor de RKC van het waterschap Brabantse Delta af naar de samenwerking tussen het waterschap en zijn partners. En zijn we recent een onderzoek voor de RKC van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gestart naar de rol van het Algemeen Bestuur bij de samenwerking rondom de aanpak van bodemdaling.

Eerder deden wij rekenkamer- en 213a-onderzoek op thema’s als grip op het sociaal domein, de kwaliteit van dienstverlening, de grip op verbonden partijen, de risicobeheersing bij grondbeleid, (exploitatietekorten bij) grote projecten en culturele instellingen en de effecten van samenwerking en fusie.

JIJ & Van de Laar?

Onze onderzoekstak is reeds krachtig ingevuld met ervaren onderzoekers, verbindingen met Universiteiten en enkele jonge onderzoekstalenten. De markt herkent en erkent & Van de Laar dan ook steeds meer als onderzoekbureau. Ter verdere versterking van onze onderzoekstak zijn wij op zoek naar een (senior) onderzoeker, die bekend is met het doen van onafhankelijk onderzoek (Rekenkamers, 213a-onderzoek) en 3 tot 8 jaar werkervaring heeft als onderzoeker voor de lokale overheid. Zie voor meer informatie onze vacaturepagina.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

RKC-onderzoek naar samenwerking met partners op enkele grote dossiers en de rol van het Algemeen Bestuur daarbij.