Menu Close

Young Colfield & Van de Laar

Het Amsterdamse bureau Young Colfield gericht op talentontwikkeling van high potentials en het Eindhovense boutique consultancybureau voor de publieke sector & Van de Laar gaan samen met talent en energie impact maken op maatschappelijke vraagstukken.

YC is volledig gericht op het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van jong talent. High potentials met een academische opleiding en 0-2 jaar werkervaring maken via YC in een twee jarig traineeship kennis met diverse sectoren, complexe opdrachten én worden ontwikkeld op (advies)vaardigheden en persoonlijkheid. 

&VDL richt zich als adviesbureau voor de publieke sector op het weerbaar en wendbaar organiseren van de publieke sector. In de rol van adviseur, onderzoeker, procesbegeleider of projectleider helpt zij vooral gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden met organisatieontwikkeling (structuur, sturing, leiderschap, gedrag) en maakt zij impact op thema’s als jeugdhulp en klimaat & energie.

YC en &VDL zijn de samenwerking aangegaan. De talenten van YC krijgen hiermee de kans om kennis te maken met de dynamiek van de consultancy én om impact te maken op maatschappelijke thema’s. Manager van YC Onne Sijbrandij zegt daarover: “Onze talenten willen meer en meer bijdragen aan de wereld van morgen. Impact maken op thema’s als duurzaamheid en kansengelijkheid, is wat veel van hen drijft. De samenwerking met &VDL biedt ons de kans om onze talenten in te zetten op deze thema’s. Daarnaast is de consultancysector een interessante omgeving om een impuls te geven aan hun adviesvaardigheden en hun praktijkkennis van organisatieontwikkeling en verandering krijgt een vlucht”.

&VDL groeit vanuit ambitie en een sterk toenemende vraag uit de markt. Het bureau bestaat uit een brede laag van medior en senior consultants. In deze groei ontstaat ruimte voor talentvolle junioren, om energie, innovatie en denk- en doekracht aan het bureau en hun klantorganisaties toe te voegen. Eigenaar Stan van de Laar zegt daarover: “We vinden het ontzettend belangrijk om de creativiteit en energie van jonge talenten te betrekken in onze complexe projecten, op maatschappelijke thema’s van nu en de toekomst. In YC hebben we een partner gevonden die bij uitstek weet hoe je talent ontwikkelt, bindt en boeit. De talenten kunnen kennismaken met het adviesvak en de publieke sector. En na afloop van hun traineeprogramma kijken we of ze willen instromen bij ons bureau als adviseur. Ook waar onze klanten behoeften hebben aan jong talent kunnen we vanaf heden daarover direct schakelen met YC.”

YC zorgt met deze samenwerking vanaf heden voor een continue instroom bij &VDL van één of meerdere talenten. De talenten van YC doen binnen &VDL mee aan hun interne inspiratiesessies rondom thema’s als verandering, organisatieontwikkeling, consultancy-skills, leiderschap. 

Karo Abas start 27 maart als eerste exponent van deze samenwerking vanuit YC bij &VDL. Karo deed een master Management, Change & Consultancy én een master (cum laude) Learning & Development in Organisations.

Komende week proosten wij dus op deze mooie samenwerking, waar wij nu al veel vertrouwen in hebben.