Menu Close

Projectleiding herindeling

gemeente Land van Cuijk i.o.

Inleiding
Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. Daarmee gaven de gemeenteraden hun colleges van B&W de opdracht de herindeling per 1 januari 2022 voor te bereiden. &VDL stelde het plan van aanpak op, is procesbegeleider in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en projectleider van de implementatiefase, sinds najaar 2019.

Uitdaging
Opschalen én afschalen naar de kernen moeten hand in hand gaan in deze herindeling. De nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk maakt een voornaam onderdeel uit van de regio Land van Cuijk, een regio waartoe ook de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave onderdeel uitmaken. Lopende het proces wordt bezien in welke mate en op welke wijze deze beide gemeenten bestuurlijk en/of ambtelijk willen ‘aansluiten’ op deze herindeling. Daarbij speelt de uitdaging dat de gemeente Cuijk momenteel met de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave is een (volledige) ambtelijke fusieorganisatie participeert.

Resultaat
De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente van 65.000 inwoners en 25 kernen, in het Noordoosten van Brabant op een (economisch) kansrijk knooppunt van snelwegen en water. Met het Ruhrgebied als achterland en goede ontsluitingen naar de logistieke hotspot Venlo, brainport Eindhoven en steden als Nijmegen en Den Bosch binnen bereik.

Projectleiding herindeling

gemeente Land van Cuijk i.o.

Inleiding
Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. Daarmee gaven de gemeenteraden hun colleges van B&W de opdracht de herindeling per 1 januari 2022 voor te bereiden. &VDL stelde het plan van aanpak op, is procesbegeleider in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en projectleider van de implementatiefase, sinds najaar 2019.

Uitdaging
Opschalen én afschalen naar de kernen moeten hand in hand gaan in deze herindeling. De nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk maakt een voornaam onderdeel uit van de regio Land van Cuijk, een regio waartoe ook de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave onderdeel uitmaken. Lopende het proces wordt bezien in welke mate en op welke wijze deze beide gemeenten bestuurlijk en/of ambtelijk willen ‘aansluiten’ op deze herindeling. Daarbij speelt de uitdaging dat de gemeente Cuijk momenteel met de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave is een (volledige) ambtelijke fusieorganisatie participeert.

Resultaat
De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente van 65.000 inwoners en 25 kernen, in het Noordoosten van Brabant op een (economisch) kansrijk knooppunt van snelwegen en water. Met het Ruhrgebied als achterland en goede ontsluitingen naar de logistieke hotspot Venlo, brainport Eindhoven en steden als Nijmegen en Den Bosch binnen bereik.