Menu Close

Organisatieontwikkeling

Programmamanager 21voordeJeugd

Inleiding
De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant (regio Eindhoven & Helmond) werken samen aan de uitvoering van de regionale ontwikkelagenda ‘21voordejeugd’. Regionale onderwerpen zijn bijvoorbeeld de inkoop en contractering van jeugdzorg en de inrichting en implementatie van Spoed voor Jeugd en Veilig Thuis. Daarnaast zijn er diverse transformatie- en bedrijfsvoerings-/inkoopwerkgroepen die aangestuurd worden vanuit het regionale programma. Wij hebben een transformatiemanager ingezet die verantwoordelijk was voor de uitvoering van deze regionale transformatieagenda. Daarnaast vervulden we de functie van ambtelijk secretaris van de regionale overlegstructuur en de bestuurlijke Stuurgroep Jeugd/POHO Jeugd.

Uitdaging
De combinatie van de twee rollen (transformatiemanager en ambtelijk secretaris 21voordejeugd) brengt de diverse werelden bij elkaar waardoor er snel en soepel geschakeld kan worden in de regio.

Resultaat
Het resultaat van onze inzet was een gedeelde visie op de regionale jeugdhulp voor de 21 gemeenten, zorginstellingen en burgers in Zuidoost-Brabant. Daarnaast droegen we bij aan een resultaatgerichte aanpak door het juiste gesprek te laten plaatsvinden en het faciliteren van de dialoog.

Organisatieontwikkeling

Programmamanager 21voordeJeugd

Inleiding
De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant (regio Eindhoven & Helmond) werken samen aan de uitvoering van de regionale ontwikkelagenda ‘21voordejeugd’. Regionale onderwerpen zijn bijvoorbeeld de inkoop en contractering van jeugdzorg en de inrichting en implementatie van Spoed voor Jeugd en Veilig Thuis. Daarnaast zijn er diverse transformatie- en bedrijfsvoerings-/inkoopwerkgroepen die aangestuurd worden vanuit het regionale programma. Wij hebben een transformatiemanager ingezet die verantwoordelijk was voor de uitvoering van deze regionale transformatieagenda. Daarnaast vervulden we de functie van ambtelijk secretaris van de regionale overlegstructuur en de bestuurlijke Stuurgroep Jeugd/POHO Jeugd.

Uitdaging
De combinatie van de twee rollen (transformatiemanager en ambtelijk secretaris 21voordejeugd) brengt de diverse werelden bij elkaar waardoor er snel en soepel geschakeld kan worden in de regio.

Resultaat
Het resultaat van onze inzet was een gedeelde visie op de regionale jeugdhulp voor de 21 gemeenten, zorginstellingen en burgers in Zuidoost-Brabant. Daarnaast droegen we bij aan een resultaatgerichte aanpak door het juiste gesprek te laten plaatsvinden en het faciliteren van de dialoog.