Menu Close

Evaluatie sociaal domein

gemeente Zaltbommel

Inleiding
De gemeente Zaltbommel had te maken met stijgende kosten en een toenemend aantal knelpunten in het sociaal domein. Het college heeft ons gevraagd om het beleid te evalueren op zowel effectiviteit en efficiëntie.

Uitdaging
Het college van Zaltbommel heeft ons uitgedaagd om een zo concreet mogelijke evaluatie uit te voeren, waarin we duidelijke ‘knoppen’ hebben geboden, waaraan het college kan draaien om de effectiviteit en efficiëntie van het beleid te verbeteren.

Resultaat
We hebben een evaluatierapportage opgeleverd, waarin we met gebruik van veel kwantitatieve als ook kwalitatieve informatie een integraal beeld hebben geschetst van de effectiviteit en efficiëntie van het beleid in het sociaal domein. Daarbij hebben we tevens concrete handelingsperspectieven geschetst waarmee de gemeente zelf aan de slag kan.

Evaluatie sociaal domein

gemeente Zaltbommel

Inleiding
De gemeente Zaltbommel had te maken met stijgende kosten en een toenemend aantal knelpunten in het sociaal domein. Het college heeft ons gevraagd om het beleid te evalueren op zowel effectiviteit en efficiëntie.

Uitdaging
Het college van Zaltbommel heeft ons uitgedaagd om een zo concreet mogelijke evaluatie uit te voeren, waarin we duidelijke ‘knoppen’ hebben geboden, waaraan het college kan draaien om de effectiviteit en efficiëntie van het beleid te verbeteren.

Resultaat
We hebben een evaluatierapportage opgeleverd, waarin we met gebruik van veel kwantitatieve als ook kwalitatieve informatie een integraal beeld hebben geschetst van de effectiviteit en efficiëntie van het beleid in het sociaal domein. Daarbij hebben we tevens concrete handelingsperspectieven geschetst waarmee de gemeente zelf aan de slag kan.