Menu Close

Gemeente West Maas en Waal

Vraagwijzer

Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in de gemeente West Maas en Waal. Meedoen betekent dat mensen goed functioneren, lekker in hun vel zitten en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk. Als het inwoners echter niet lukt om vanuit de eigen kracht hun problemen op te lossen, dan kunnen zij zich tot de gemeente wenden. De VraagWijzer is dan de toegangspoort voor alle inwoners met vragen over zorg, ondersteuning, werk, inkomen, jeugd en onderwijs van West Maas en Waal.

De taakuitvoering met betrekking tot VraagWijzer wordt sinds januari 2018 voor de gemeente uitgevoerd door stichting Sterker. Basis voor de samenwerking is een dienstverleningsovereenkomst en een daaronder liggende businesscase. Naar aanleiding van een evaluatie van deze businesscase, is de volgende stap van de gemeente West Maas en Waal het opstellen van een nieuwe businesscase, en vervolgens een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Wij helpen de gemeente West Maas en Waal bij dit vraagstuk.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.