Menu Close

Gemeente Opsterland

Toekomstbestendig organiseren

Inleiding
De gemeente Opsterland (Fryslân) heeft een koers bepaald richting 2022: de ontwikkeling naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie. Dit om wendbaar en zelfbewust in te kunnen spelen op de ontwikkeling en opgaven waar Opsterland voor staat. En om nóg beter de kracht vanuit de gemeenschap van circa 30.000 inwoners en 16 kernen te kunnen benutten.

Uitdaging
De vraag aan ons is of het huidige sturingsconcept (MT/domeinmanagers en teamleiders) voldoende dienstbaar is aan het wensbeeld van de toekomstgerichte netwerkorganisatie. Of is een herijking van het sturingsconcept gewenst? Tevens is de vraag of alle teams binnen de organisatie voldoende toegerust zijn (kwantitatief en kwalitatief) om de reguliere taken en de opgaven en ambities adequaat op te pakken, waarbij we tevens kijken naar de logische structurering van taken en organisatieonderdelen. Vervolgens gaan we met de hele organisatie een ontwikkeltraject in om medewerkers te faciliteren in hun rolneming binnen de toekomstgerichte netwerkorganisatie.

Organisatieontwikkeling

gemeente Opsterland

Inleiding
De gemeente Opsterland (Fryslân) heeft een koers bepaald richting 2022: de ontwikkeling naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie. Dit om wendbaar en zelfbewust in te kunnen spelen op de ontwikkeling en opgaven waar Opsterland voor staat. En om nóg beter de kracht vanuit de gemeenschap van circa 30.000 inwoners en 16 kernen te kunnen benutten.

Uitdaging
De vraag aan ons is of het huidige sturingsconcept (MT/domeinmanagers en teamleiders) voldoende dienstbaar is aan het wensbeeld van de toekomstgerichte netwerkorganisatie. Of is een herijking van het sturingsconcept gewenst? Tevens is de vraag of alle teams binnen de organisatie voldoende toegerust zijn (kwantitatief en kwalitatief) om de reguliere taken en de opgaven en ambities adequaat op te pakken, waarbij we tevens kijken naar de logische structurering van taken en organisatieonderdelen. Vervolgens gaan we met de hele organisatie een ontwikkeltraject in om medewerkers te faciliteren in hun rolneming binnen de toekomstgerichte netwerkorganisatie.