Menu Close

VNG

Regionalisering jeugdhulp

Met de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugdhulp heeft de VNG ons het vertrouwen geschonken om het proces rondom de verplichte regionalisering in de jeugdhulp namens de VNG te begeleiden. Onze adviseur Hind Darid zal deze belangrijke rol vervullen en haar expertise inzetten om zich in te zetten voor de vertegenwoordiging van de gemeenten. Namens het team van & Van de Laar, bedanken wij de VNG voor het vertrouwen in ons werk. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een succesvolle toekomst voor de jeugdhulp in Nederland.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.