Menu Close

Stichting Omnia Jeugdzorg

Procesbegeleiding heisessie

Stichting Omnia Jeugdzorg biedt hulp aan gezinnen uit alle culturen die vragen en problemen hebben rondom opvoeden. Omnia biedt hulp op basis van de wensen van ouders: daar waar zíj behoefte aan hebben en aansluitend op hún situatie. Door haar open en inclusieve manier van hulp bieden is Omnia Jeugdzorg de laatste jaren sterk gegroeid.

Omnia Jeugdzorg heeft & Van de Laar gevraagd een heisessie rondom deze groei te begeleiden. Wij staan stil bij de identiteit van de organisatie en zullen inventariseren hoe Omnia even toegankelijk en laagdrempelig blijft als ze altijd al is geweest. Door middel van een heidag inventariseren wij de bestaande vragen en formuleren met elkaar de passende antwoorden. Centraal staat het inspireren op basis van gedeelde kennis en best practice, waarbij werken vanuit onze ervaring met jeugdhulp en organisatievraagstukken. Wij zijn trots dat wij een steentje bij mogen dragen aan de kleurrijke toekomst van Omnia Jeugdzorg!

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.