Menu Close

Gemeente Amsterdam

Verkeer en Openbare Ruimte | Management- en projectondersteuning

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam staat aan de lat voor het organiseren van de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. De stad groeit, wordt drukker, en verwacht meer bezoekers. Daarnaast zorgen gebiedsontwikkeling en de energietransitie voor veel werk in de openbare ruimte. De directie V&OR staat voor deze, en nog meer grote opgaven.

In het uitvoeren van deze opgaven is een professionele en wendbare management- en projectondersteuning essentieel. Wat er nodig is per opgave of afdeling kan verschillen, met als gevolg dat de rolinvulling van de verschillende management- en projectondersteuners steeds meer van elkaar afwijkt.

Samen met de directie V&OR van de gemeente Amsterdam herijken wij de rolinvulling van de management- en projectondersteuning, om tot een toekomstbestendige inrichting van deze functies te komen.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.