Menu Close

Gemeente Goirle

Onderzoek naar realisatiekracht

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente telt circa 24.000 inwoners, verspreid over de kernen Goirle, Riel en Breehees. Net als veel andere gemeenten, dient ook Goirle zich te verhouden tot een veranderend gemeentelijk takenpakket in een context van financiële krapte en een complexe arbeidsmarkt.

Wij zijn gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie en de daarbij horende financiële middelen. Hierbij besteden wij ook aandacht aan het kwalitatieve werkklimaat. Om dit onderzoek uit te voeren maken wij gebruik van ons analyse-instrument ‘De Vitale Gemeente’. Lees meer over ons instrument op: https://en-vandelaar.nl/de-vitale-gemeente/

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.