Menu Close

Gemeente Tiel

Projectleiding 'De Sociale Poort'

In 2019 is vanuit Gemeente Tiel het project De Sociale Poort gestart, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Tiel en de zorg- en welzijnsorganisaties Mozaïek, Santé Partners, Buurtzorg Jong, en MEE Gelderse Poort. De Sociale Poort werd opgetuigd met als doel het opzetten van één centrale toegang voor de inwoners van de Gemeente Tiel met vragen over, of omtrent, zorg, welzijn en hulp.

Na een evaluatie eerder dit jaar zijn de samenwerkingspartners van De Sociale Poort tot de conclusie gekomen dat er een gedeelde noodzaak gevoeld wordt, maar het project nog niet naar tevredenheid is vormgegeven. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, waar ook COVID-19 een bepalende rol in de implementatie en uitwerking van het project speelde. Omdat er behoefte is aan een herstart en een duurzame verbintenis, is & Van De Laar gevraagd om dit verder uit te werken.

Hind Darid en Timen Jan Veenstra nemen de komende tijd de projectleiding voor De Sociale Poort op hen. Zij ontwerpen, in nauw overleg met de samenwerkingspartners, een nieuw organisatiemodel en dragen zorg voor de duurzame implementatie daarvan.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.