Publieke organisaties hebben soms collectieve en/ of individuele leerbehoeften.

Wij helpen mensen binnen gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten, passend binnen de koers van de organisatie. Als team, of als individu. Uiteenlopend van het begeleiding van raden en colleges in hun rolneming tot aan het trainen en coachen van (management)teams, leidinggevenden en medewerkers.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ’training en coaching’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.