GR BAR-gemeenten

Adviseur ontvlechting ambtelijke fusieorganisatie

Uitdaging

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben als autonome gemeenten hun volledige ambtelijke organisaties gebundeld in de GR BAR-organisatie. Door politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, andere toekomstperspectieven en de behoefte om meer grip op inhoud en financiën te hebben, besluiten de gemeentebesturen de ambtelijke fusieorganisatie te ontvlechten.

Resultaat

Wij hielpen de drie gemeenten en de GR BAR-organisatie met de (gedeeltelijke) ontvlechting van de ambtelijke fusieorganisatie en de opbouw van de drie nieuwe ambtelijke organisaties én de GR De Bedrijfsvoeringspartner. In deze GR zijn de bedrijfsvoeringstaken van de voormalige GR BAR-organisatie ondergebracht, ten behoeve van de ondersteuning van de drie gemeenten. De beleids- en uitvoeringstaken zijn overgeheveld naar de drie gemeenten.

Onze adviseurs hielpen de drie gemeenten bij de besluitvorming tot ontvlechting. Zorgden voor een zorgvuldig proces en de inhoudelijke expertise om de GR te ontvlechten en ontwierpen structuren voor de nieuwe organisaties en het dienstverleningsconcept voor de GR De Bedrijfsvoeringspartner.

 

Olor maios re doluptaquas nonserc idusam, cuptaerume perrum quia sit, essimagnam. Tatibus etur saniscid maio veruntiam fugia si blacia poritior sequodit re et unt doluption.