Sociaal domein

Om de jeugdhulp, Wmo en participatie uitvoerbaar en betaalbaar te houden is de transformatie binnen het sociaal domein volop gaande. Het vraagt om een sterk samenspel binnen en tussen organisaties, teams en mensen.

Wij helpen om binnen en tussen organisaties in het sociaal domein, hun teams en mensen een sterk samenspel te creëren. Dat doen we door organisaties en samenwerkingsverbanden op het terrein van jeugdhulp, Wmo en/ of participatie toekomstbestendig te organiseren. Door vanuit een heldere (regio)visie te komen tot een sterke toegang, inkoop en contractmanagement. 

Dat doen we bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden, organisatiestructuren, sturingsconcepten, juridische constructies en bekostigingsmethodieken te ontwerpen, evalueren en herijken. Door bijpassend leiderschap en gedrag te ontwikkelen. Of door bij te dragen aan een heldere inhoudelijke visie op de jeugdhulp, als basis voor structuurkeuzes. Invulling geven aan de Hervormingsagenda jeugdhulp en de verplichte regionalisering die daaruit volgt, heeft daarbij onze bijzondere aandacht.

We doen dat in de rollen van onderzoeker en adviseur, als projectleider en -secretaris, programma- en procesmanager en als interim-manager in tijdelijke management en strategische functies in het sociaal domein. Waar gewenst helpen we onze relaties via executive search en werving & selectie bij het vinden van geschikte kandidaten voor de (door ons) herijkte organisatie- of samenwerkingsstructuur of het nieuwe sturingsconcept.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies? Voor een concreter beeld zie onze voorbeeldprojecten, die we op het vraagstuk ’sociaal domein’ uitvoeren. Hieronder een selectie van activiteiten op dit vraagstuk.

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant
Vacature
Sociaal domein

(Medior) adviseur sociaal domein

& Van de Laar is op zoek naar een Adviseur Sociaal Domein. Ben je bekend met de transformaties en de ontwikkelingen in het sociaal domein? Weet je daarnaast wat er speelt in de wereld van de lokale overheid en in het sociaal domein? Lees dan verder! 

(Medior) adviseur sociaal domein

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley
Nieuws
Sociaal domein

Verplichte regionalisering jeugdhulp

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”: over wat het inhoudt, de impact voor gemeenten en over wat gemeenten kunnen doen.

Verplichte regionalisering jeugdhulp
Project
Sociaal domein

Regionalisering jeugdhulp VNG

Met de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugdhulp heeft de VNG ons het vertrouwen geschonken om het proces rondom de verplichte regionalisering in de jeugdhulp namens de VNG te begeleiden.

Regionalisering jeugdhulp VNG
Nieuws
Sociaal domein

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr

Het wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” verplicht gemeenten tot gezamenlijke regionale inkoop van specialistische jeugdzorg via jeugdregio’s. De gemeenten worden verplicht om hun samenwerking te formaliseren op basis van een van de vormen binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.). Een artikel met de samenwerkingsvormen binnen de Wgr. in beeld.

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr