& Uw vraagstuk

Onze dienstverlening bestaat in de kern uit onderzoek & advies, procesbegeleiding & realisatiekracht, interim, executive search & werving en selectie. We werken vanuit deze diensten aan de ontwikkeling binnen en tussen organisaties, teams en mensen.

Deze diensten zetten we in op een overzichtelijk aantal actuele vraagstukken binnen publieke organisaties. Op deze vraagstukken werken we aan ’thought leadership’: we willen herkend en erkend worden in de sector op deze vraagstukken. Omdat we daarop actief producten en diensten ontwikkelen, kennisdelen en omdat we een eigen visie en methodiek hebben op hoe organisaties op deze vraagstukken in ontwikkeling kunnen komen en resultaten kunnen boeken.

Wij richten onze energie en kennisontwikkeling naar vijf actuele vraagstukken in de publieke sector. Ieder van deze vijf vraagstukken is op deze website verder uitgewerkt:

  • Toekomstbestendig organiseren
  • Samenwerking & Fusie
  • Sociaal domein
  • Klimaat & Energie
  • Bedrijfsvoering & Financiën

Op deze thema’s werken we in de bovenstroom: we evalueren, ontwikkelen en herijken bijvoorbeeld organisatiestructuren, sturingsconcepten, bestuurlijke en ambtelijke governancemodellen, samenwerkingsvormen, juridische constructen en bekostigingsmodellen.

We werken ook aan de onderstroom: we hebben in de veranderprocessen waarin we stappen oog voor de belangen en verhoudingen binnen en tussen organisaties, teams en mensen. Maken deze bespreekbaar, met begrip van het verleden en oog voor de beoogde toekomst. We zetten gerichte veranderstrategieën en interventies in, passend bij de context, om de beoogde verandering van papier naar praktijk te brengen.

Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

Een krachtige gemeente vraagt om een krachtig samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In de gemeente Geldrop-Mierlo is urgentie en behoefte om met het onderwerp samenspel aan de slag te gaan.  Wij verzorgen opnieuw een dagdeel over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit met behulp van een quickscan 'Samenspel' én verdiepende interviews. 

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

Wij zijn begonnen als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven! In deze rol gaan we aan de slag met het creëren van overzicht en regie, binnen de organisatie en met betrokken partijen, op dit urgente onderwerp om de energie infrastructuur in Veldhoven toekomstbestendig te maken.

Procesregisseur netcongestie Veldhoven