& Wij zijn op missie

Brede welvaart. Ook voor de generaties van morgen. Dat vraagt om een weerbaar en wendbaar Nederland en om krachtige regio's, steden en dorpen. Wij dragen daaraan bij door publieke organisaties en de mensen daarbinnen vandaag te helpen bij hun ontwikkeling.

 

“Impact op morgen. Ontwikkel je vandaag.

mission statement & Van de Laar

 

& Brede welvaart

Het is bovenstaande missie die onze adviseurs bindt en boeit. Maar wat verstaan we onder ‘brede welvaart’? Het gaat in essentie over het welzijn van mensen. Het is een maatstaf voor alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Het gaat zowel om de kwaliteit van leven in het hier en nu, als om de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen op andere plekken en voor toekomstige generaties.

& Samenspel als rode draad

Die bijdrage aan brede welvaart leveren we soms direct, door onze inzet op thema’s als jeugdhulp en netcongestie. En soms indirecter door het creëren van een sterker samenspel tussen en binnen publieke organisaties.

‘Samenspel’ vormt de rode draad in ons werk. Wij zetten ons in voor de regionalisering in de jeugdhulp. Voor de uitdagingen op het energienetwerk. Om samenwerking en fusie tussen gemeenten en andere publieke organisaties tot stand te brengen. Door te helpen bij het aanbrengen van een vitale balans in publieke organisaties tussen ambities en opgaven versus de beschikbare middelen. En wij helpen bij het tot stand brengen van krachtige(re) verhoudingen tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. Stuk voor stuk thema’s waarop wij onze hersens kraken en onze handen uit de mouwen steken.

& Onze kernwaarden

In alles wat we doen, zowel intern als extern in de verbinding met onze relaties, staan drie waarden centraal:

  • Weerbaar
  • Wendbaar
  • Betrokken

Persoonlijk ontwikkelen op deze waarden en daaraan trouw blijven, ook als het spannend wordt, vraagt veel van onze adviseurs. Daarom investeren we in de ontwikkeling van ieder individu en in ons team als collectief. Dat doen we door training en opleiding. Via ons lidmaatschap van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA). We laten we ons spiegelen door onze relaties via projectevaluaties. En een Raad van Advies vormt ons kritisch klankbord. Zo worden we iedere dag een beetje beter in ons vak.

‘&’ Verbinding

Betrokken. Verbinding. Samenspel. Termen die in de genen van ons bureau zitten. Het ‘&-teken’ in onze naam staat symbool voor de verbindingen die we leggen en voor het belang dat we daaraan hechten. In de manier waarop we werken voor en met onze relaties aan hun uitdagingen. In het feit dat we graag onze kennis en ervaringen actief delen met de sector. In de wijze waarop we intern elkaar iedere dag nog beter maken in ons vak. In het feit dat we altijd op zoek zijn naar het beste team voor het vraagstuk van onze relaties, met adviseurs in en rondom ons bureau. Verbinding, het speelt een centrale rol in ons vak en in ons bureau.

Werken bij & Van de Laar