Jij & wij

& Van de Laar is een onafhankelijk organisatieadviesbureau voor de publieke sector. Een bureau met denkers én doeners. Onze adviseurs kraken hun hersenen op organisatievraagstukken. Altijd met als doel om onze relaties te helpen bij de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities waar zij voor aan de lat staan in het land, de regio, de stad of het dorp. Wij stoppen niet bij een advies. We steken onze handen ook graag uit de mouwen om te helpen de beoogde verandering daadwerkelijk vorm te geven.

Een boutique…

Wij zijn een boutique organisatieadviesbureau. Een bureau uitsluitend gericht op de publieke sector. Met een focus op een overzichtelijk aantal actuele vraagstukken. Wij hechten namelijk veel waarde aan ’thought leadership’: we kennen de actuele ontwikkelingen in de sector. We weten wat tijdelijke trends en duurzame oplossingsrichtingen zijn. We ontwikkelen actief producten en diensten, die onze relaties kunnen helpen bij hun uitdagingen. En we hebben een duidelijke visie op de thema’s waarop we ons begeven.

…met ambitie!

Passend hierbij is dat we als bureau een toekomstbestendige groeistrategie hanteren. Niet groeien om het groeien. Maar groeien om robuust te zijn in het bieden van hulp aan onze relaties. Multidisciplinair zijn in onze kennis en vaardigheden. Divers blijven in onze opleidingen en achtergronden. Een gezonde balans houden tussen ervaren rotten en jonge talenten. En het behouden en toevoegen van kwaliteit. Dat zijn de pijlers waarop we bouwen aan ons bureau. En in dat kader: we maken graag kennis met je! Vrijblijvend. Laagdrempelig. En wie weet maak jij straks samen met ons impact op thema’s die nu spelen voor de samenleving van morgen.

Vacatures bij
& Van de Laar