Klimaat & Energie

De opgave is enorm. De (tijds)druk op het realiseren ervan neemt toe. Bijvoorbeeld netcongestie zorgt voor een rem op economische ontwikkeling en het streven naar brede welvaart. De klimaat- en energietransitie écht verder helpen? Dat vraagt om lucht en ruimte in de transitie! En om versnelling en realisatiekracht.

Vertalen van duurzaamheidsambities naar concrete en uitvoerbare doelen. Toekomstbestendig maken van de energieinfrastructuur. Betaalbaar houden van de energietransitie. In onze vraagstukken zetten wij graag onze denk- en doekracht in. Vanuit de inhoudelijke ambities brengen we samen in kaart wat dat vraagt van governance, sturing, samenwerking, organisatie en mensen. 

Onze adviseurs denken graag mee over wat de transitie, in uw organisatie en daarbuiten, nodig heeft. Wij richten onze energie op de vormgeving van de governance, de sturing en samenwerking op deze opgaven. Het ontwerpen en inrichten van de organisatie of het samenwerkingsverband, passend bij de opgave, is ons dagelijks werk. En we zoeken de verbinding met publieke en private partners. Daar halen we de energie uit die nodig is om samen concrete resultaten te boeken in de klimaat- en energietransitie.

We doen dat in de rollen van onderzoeker en adviseur, als projectleider en -secretaris, programma- en procesmanager en als interim-manager in management- en strategische functies. Waar gewenst helpen we onze relaties via executive search en werving & selectie bij het vinden van geschikte kandidaten voor de (door ons) herijkte organisatiestructuur, het nieuwe sturingsconcept of samenwerkingsverband.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies? 

Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘Klimaat & Energie’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers. 

Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

Wij zijn begonnen als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven! In deze rol gaan we aan de slag met het creëren van overzicht en regie, binnen de organisatie en met betrokken partijen, op dit urgente onderwerp om de energie infrastructuur in Veldhoven toekomstbestendig te maken.

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. De Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander hebben de handen ineen geslagen en werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Wij helpen als procesmanager binnen de taskforce de projectteams het traject te versnellen om 'drukte op het net’ (congestie) op te lossen. 

Procesmanager taskforce congestie Amsterdam
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland