Amstelveen-Aalsmeer

Benchmark kosten en formatie

De ambtelijke organisatie van Amstelveen werkt voor zowel Amstelveen als Aalsmeer in een centrumregelingconstructie. De gemeente Amstelveen is benieuwd in hoeverre beide gemeenten waarvoor de ambtelijke organisatie werkt zich verhouden tot andere soortgelijke gemeenten voor wat betreft lasten, personele kosten en baten.

Uitdaging

Doel van het onderzoek is om door middel van een benchmark dit gewenste inzicht te verschaffen. We vergelijken beide gemeenten met andere gemeenten van dezelfde omvang en met sociale structuur op 12 taakvelden die samen de gemeentelijke taakuitvoering omvatten.  

Resultaat

Resultaat van het traject is een scherpe analyse van hoe Amstelveen en Aalsmeer zich verhouden op deze taakvelden ten opzichte van de andere gemeenten. Om daarvan te leren en om handvatten te bieden waarop verder kan worden ingezoomd in de eigen taakuitvoering.