Zoetermeer

Capaciteitsanalyse VTH

Het aantal omgevingsvergunningaanvragen binnen de gemeente Zoetermeer is behoorlijk toegenomen. Om dit op te vangen, heeft Zoetermeer gekozen voor uitbreiding van de vaste formatie met tijdelijke inhuur.

Uitdaging

Aangezien de toename van de aanvragen een meer structureel karakter lijkt te hebben, is de vraag of inhuur de juiste oplossing is. De uurtarieven van inhuur zijn in het algemeen hoger. Daarnaast brengt een grote flexibele schil ook risico’s met zich mee vanwege een sneller wisselend personeelsbestand. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen en behouden van kennis en ervaring en de professionalisering van de dienstverlening.  

Resultaat

Wij voeren namens de gemeente Zoetermeer een onderzoek uit naar de workload, formatie en processen van de gemeente met betrekking tot vergunningverlening. Resultaat van het traject is een scherp inzicht in de benodigde capaciteit om de taakuitvoering tijdig en adequaat uit te voeren én een advies over de ideale verhouding tussen vaste formatie en flexibele capaciteit (inhuur).