Gemeente Stein

Capaciteitsanalyse Wmo en VTH

De gemeente Stein staat aan de lat voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het fysieke domein. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van voorzieningen en ondersteuning op het gebied van Wmo, Schuldhulpverlening en budgetbeheer. Op deze taakvelden ervaart de gemeente een hoge werkdruk. De vraag is in hoeverre dit het gevolg is van een krapte in capaciteit of dat hier andere verklaringen voor zijn.  

Uitdaging

Wij voeren voor de gemeente capaciteitsanalyses uit voor wat betreft de taakuitvoering op het gebied van VTH en Wmo, Schulphulpverlening en Budgetbeheer. Wij onderzoeken of de huidige capaciteit nog passend is bij de opgaven waarvoor de teams in deze taakvelden gesteld staan. Hierbij brengen wij in kaart in hoeverre er (extra) capaciteit nodig is of dat aanpassing van werkprocessen voldoende is.  

Resultaat

Resultaat van deze twee onderzoeken is gerichte informatie waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren, het goede gesprek kan blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket, de manier van werken én duidelijke keuzes kan maken over waar ze wel of niet in faciliteert.