Gemeente Zeewolde

Diagnose organisatieontwikkeling

Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur van Zeewolde gewijzigd. Basis voor deze wijziging is het Organisatieplan Zeewolde 2020: het richtinggevende document voor de ingezette organisatieontwikkeling. Inmiddels is de organisatie ruim 3 jaar onderweg om te werken op basis van dit plan en de daaruit volgende structuur, waarvan 1,5 jaar ten tijde van Corona.

Uitdaging

Na uitvoering van een beknopte tussentijdse evaluatie in 2022 en een MTO, vindt de gemeente het opportuun een onderzoek uit te laten voeren naar de huidige stand van zaken in de organisatieontwikkeling.

Resultaat

Resultaat van het onderzoek is een helder beeld van de huidige stand van zaken van de organisatieontwikkeling, met concrete handvatten voor doorontwikkeling. Basis voor onze analyse is ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’, om daarmee scherp de ontwikkeling op de verschillende elementen in de organisatieontwikkeling te krijgen. Daarmee helpt & Van de Laar de gemeente weer een stap te zetten in de organisatieontwikkeling.