Woerden-Oudewater

Evaluatie samenwerking

De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). In 2017 hielpen we beide gemeenten al om de samenwerking, die in de beginjaren kampte met ‘opstartproblemen’, toekomstbestendig te maken.

Uitdaging

In 2019 heeft het college van B&W van Woerden ons gevraagd om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder. Uitdaging van het college van Woerden aan ons: om in korte tijd zowel een kwantitatieve als kwalitatieve evaluatie uit te voeren én suggesties voor de doorontwikkeling van de samenwerking te doen.

Resultaat

Positieve besluitvorming in zowel het college van B&W van Woerden als van Oudewater over de (langjarige) voortzetting van deze ambtelijke samenwerking, waarbij de aanbevelingen voor doorontwikkeling zijn gevolgd.