Regio Noordoost-Brabant

Herijking convenant

In de regio Noordoost-Brabant werken 10 gemeenten en twee waterschappen samen op majeure gemeentegrens overstijgende thema's, zoals woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid en de transitie van het landelijk gebied. Deze samenwerking vindt plaats onder de vlag van RNOB, een samenwerking tussen partijen op basis van een bestuursconvenant. Het convenant loopt af per 31 december 2024 en vraagt om herijking per 2025.

Uitdaging

De samenwerkende gemeenten en waterschappen binnen RNOB kennen inmiddels in lange samenwerkingshistorie, onder de vlag van RNOB, op gemeentegrens overstijgende thema’s, zoals woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid en de transitie van het landelijk gebied.

Deze samenwerking vindt plaats op basis van een bestuursconvenant. Dit convenant loopt af per 31 december 2024 en vraagt om herijking per 2025.

Resultaat

& Van de Laar helpt RNOB en haar deelnemers om tot een herijkt convenant per 1 januari 2025 te komen. Met politieke, bestuurlijke en ambtelijk betrokkenheid van alle deelnemers zijn de sterkten en verbeterpunten in de huidige samenwerking opgehaald. Deze zijn vertaald naar het nieuwe convenant. Een verbintenis voor onbepaalde tijd, meer op hoofdlijnen, aangescherpte bekostigingsafspraken en met ruimte voor ‘coalitions of the willing’.

Op basis van dit herijkt convenant helpt & Van de Laar RNOB bij het aanscherpen van de strategische agenda, het afstemmen van de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur daarop en het inrichten van de ambtelijke slagkracht en bekostiging van de samenwerking in lijn met de inhoudelijke ambities.