Gemeente West Maas en Waal

Herijking businesscase

Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in de gemeente West Maas en Waal. Meedoen betekent dat mensen goed functioneren, lekker in hun vel zitten en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk. Als het inwoners echter niet lukt om vanuit de eigen kracht hun problemen op te lossen, dan kunnen zij zich tot de gemeente wenden. De VraagWijzer is dan de toegangspoort voor alle inwoners met vragen over zorg, ondersteuning, werk, inkomen, jeugd en onderwijs van West Maas en Waal. 

Uitdaging

De taakuitvoering met betrekking tot VraagWijzer wordt sinds januari 2018 voor de gemeente uitgevoerd door stichting Sterker. Basis voor de samenwerking is een dienstverleningsovereenkomst en een daaronder liggende businesscase. De vraag is of de herijking van de businesscase opportuun is. 

Resultaat

Wij helpen de gemeente West Maas en Waal met een objectieve evaluatie van deze businesscase, waarin we bezien of herijking van de businesscase opportuun is. Bij dit onderzoek nemen we ook de impact van (wettelijke) ontwikkelingen op de taakuitvoering voor Vraagwijzer mee.