Ik zet me vol passie in voor maatschappelijke, complexe vraagstukken en het aanpakken van urgente uitdagingen in het sociaal domein.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Leiden van complexe processen en projecten met strategische planning en zorgvuldige uitvoering.
  • Creëren van duurzame oplossingen door samenwerking en verbinding.
  • Helder communiceren en overtuigend draagvlak creëren voor maatschappelijke verandering.
  • Streven naar groei door feedback te integreren en strategieën aan te passen voor maximale impact.
Hind Darid

Hind Darid

Expertise:

  • Samenwerking & fusie
  • Sociaal domein
  • Juridische expertise

Meer over mij

Met kennis en analytisch inzicht navigeer ik door complexe processen en belangen in het sociaal domein. Mijn communicatieve vaardigheden, informeel leiderschap en talent voor verbinding, stellen me in staat om snel vertrouwen te winnen en als adviseur op te treden voor complexe maatschappelijke opgaven. Ik combineer zorgvuldigheid en voortvarendheid met resultaatgerichtheid, waardoor ik draagvlak creëer en behoud voor de toekomstige koers. Mijn scherpe en heldere schrijf- en communicatiestijl ondersteunen dit proces.

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant

Per 1 januari 2024 zijn Hind Darid en Irene Kruijssen toegetreden als aandeelhouder van de Eindhovense boutique & Van de Laar, denkers en doeners voor de publieke sector.

& Van de Laar versterkt partnerteam
Nieuws
Sociaal domein

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr

Het wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” verplicht gemeenten tot gezamenlijke regionale inkoop van specialistische jeugdzorg via jeugdregio’s. De gemeenten worden verplicht om hun samenwerking te formaliseren op basis van een van de vormen binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.). Een artikel met de samenwerkingsvormen binnen de Wgr. in beeld.

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr
Nieuws
Sociaal domein

Verplichte regionalisering jeugdhulp

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”: over wat het inhoudt, de impact voor gemeenten en over wat gemeenten kunnen doen.

Verplichte regionalisering jeugdhulp
Inspiratiesessie
Sociaal domein

Hervormingsagenda en de beleidshistorie

Reflectie op inspiratiesessie met Sharon Stellaard op 22 maart 2024: de verplichte regionalisering* in de Hervormingsagenda Jeugd besproken aan de hand van het promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid.

Hervormingsagenda en de beleidshistorie