GGD Haaglanden

Herinrichting structuur en sturing

Gezondheid is een publiek goed. Het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid is de kerntaak van de GGD. De GGD Haaglanden werkt vanuit positieve gezondheid en werkt met een integrale blik aan preventie. In de ‘Visie GGD naar 2030’, die in april 2021 is vastgesteld, zijn vijf ambities voor de toekomst opgenomen.

Uitdaging

Met de nieuwe visie en ingezette koers is de behoefte ontstaan om de organisatiestructuur hierop te laten aansluiten. De vraag is hoe deze structuur eruit ziet en hoe hiertoe te komen. 

Resultaat

Wij helpen de GGD Haaglanden met de herinrichting van de organisatie door drie fases te doorlopen: 1) Diagnose 2) Richten en 3) Inrichten. Het doel van de herinrichting van de GGD Haaglanden is om de organisatiestructuur, besturing en coördinatie te laten aansluiten bij de uitdagingen en ambities. De structuur en hulpstructuren moeten optimaal ondersteunend zijn aan de implementatie van de Visie GGD Haaglanden 2030. Daarbij is het van belang dat de organisatie toekomstgericht wordt ingericht om te zorgen voor borging van de beoogde activiteiten. Wij doorlopen dit traject samen met management én medewerkers van de organisatie, omwille van hun kennis van de organisatie, hun betrokkenheid en draagvlak voor de uiteindelijke herinrichting.