Taskforce Congestie Amsterdam

Procesmanager inpassen onderstations

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. Doelstellingen op het gebied van economische groei, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de energietransitie kunnen niet (tijdig) worden behaald.

Uitdaging

De Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander hebben de handen ineen geslagen en werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Door de uitbreiding van de energie-infrastructuur gezamenlijk te coördineren wil de taskforce de ‘drukte op het net’ (congestie) versneld oplossen. Onderdeel hiervan is het inpassen van onderstations. 

Resultaat

Wij helpen als procesmanager binnen de taskforce de projectteams dit traject te versnellen.