Maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, vragen om nieuwe vormen van organiseren en leiderschap. Daaraan bijdragen is voor mij essentieel.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Betrokken sparringpartner: vertrouwen en verbinding als basis voor succesvolle samenwerking.
  • Spin in het web: snel doorgronden van de context en sensitief voor belangen en verhoudingen.
  • Visie en strategie: oog voor de context en schakel tussen visie en de stappen die vandaag nodig zijn.
  • Integriteit: help organisaties om maatschappelijke waarde te creëren, vanuit mijn waarden en normen.
Irene Kruijssen

Irene Kruijssen

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Klimaat & energie

Meer over mij

Als politicoloog en veranderkundige heb ik ruime ervaring met het doorgronden van complexe systemen binnen de lokale overheid. Ik begeleid bestuurders en directie- en managementteams bij het helder maken van processen en de eigen rol en het onderlinge samenspel daarin. Ik word gedreven door het realiseren van maatschappelijke impact en het helpen creëren van maatschappelijke waarde. Vanuit deze drijfveer weet ik betrokkenen te motiveren en te enthousiasmeren om samen tot duurzame resultaten te komen. Ik krijg energie van het analyseren en navigeren binnen urgente, complexe processen en krachtenvelden. Dit doe ik altijd vanuit een persoonlijke verbinding met en betrokkenheid bij het vraagstuk. Drie woorden die mij omschrijven: zorgvuldig, voortvarend en resultaatgericht

Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

Wij zijn begonnen als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven! In deze rol gaan we aan de slag met het creëren van overzicht en regie, binnen de organisatie en met betrokken partijen, op dit urgente onderwerp om de energie infrastructuur in Veldhoven toekomstbestendig te maken.

Procesregisseur netcongestie Veldhoven
Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

Een krachtige gemeente vraagt om een krachtig samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In de gemeente Geldrop-Mierlo is urgentie en behoefte om met het onderwerp samenspel aan de slag te gaan.  Wij verzorgen opnieuw een dagdeel over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit met behulp van een quickscan 'Samenspel' én verdiepende interviews. 

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. De Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander hebben de handen ineen geslagen en werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Wij helpen als procesmanager binnen de taskforce de projectteams het traject te versnellen om 'drukte op het net’ (congestie) op te lossen. 

Procesmanager taskforce congestie Amsterdam
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. Wij helpen de provincie Drenthe bij deze verandering. 

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

Per 1 januari 2024 zijn Hind Darid en Irene Kruijssen toegetreden als aandeelhouder van de Eindhovense boutique & Van de Laar, denkers en doeners voor de publieke sector.

& Van de Laar versterkt partnerteam
Blog
Toekomstbestendig organiseren

Perspectieven op sterk samenspel

Handelingsperspectieven voor een sterk samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie beschreven in een whitepaper. Klik verder voor meer informatie.

Perspectieven op sterk samenspel