Gemeente Amsterdam

Management- en projectondersteuning directie Verkeer & Openbare Ruimte

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam staat aan de lat voor het organiseren van de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. De stad groeit, wordt drukker, en verwacht meer bezoekers. Daarnaast zorgen gebiedsontwikkeling en de energietransitie voor veel werk in de openbare ruimte. De directie V&OR staat voor deze, en nog meer grote opgaven.

Uitdaging

In het uitvoeren van deze opgaven is een professionele en wendbare management- en projectondersteuning essentieel. Wat er nodig is per opgave of afdeling kan verschillen, met als gevolg dat de rolinvulling van de verschillende management- en projectondersteuners steeds meer van elkaar afwijkt. 

Resultaat

Samen met de directie V&OR van de gemeente Amsterdam herijken wij de rolinvulling van de management- en projectondersteuning, om tot een toekomstbestendige inrichting van deze functies te komen.