Provincie Noord-Brabant

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Het gaat hierbij om de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Midden- en West-Brabant en Brabant Noord. Het doel van de omgevingsdiensten is zorg te dragen voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving. 

Uitdaging

Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren. Daarmee geeft de provincie uitvoering aan een afspraak hierover uit het Bestuursakkoord van de provincie. 

Resultaat

In het onderzoek analyseren wij de mogelijke besparingskeuzes in de bedrijfsvoeringskosten van deze omgevingsdiensten. Met als doel handvatten hierin mee te geven en om waar mogelijk te helpen de efficiency verder te vergroten.