Gemeente Goirle

Onderzoek realisatiekracht

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente telt circa 24.000 inwoners, verspreid over de kernen Goirle, Riel en Breehees. Net als veel andere gemeenten, dient ook Goirle zich te verhouden tot een veranderend gemeentelijk takenpakket in een context van financiële krapte en een complexe arbeidsmarkt. 

Uitdaging

De gemeente wenst gegeven deze ontwikkelingen in kaart te brengen wat de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie is en welke financiële middelen daarmee samenhangen. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor het kwalitatieve werkklimaat binnen de gemeente.  

Resultaat

Wij onderzoeken in het onderzoek de realisatiekracht van de gemeente aan de hand van ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’. Met het onderzoek brengen wij scherp de benodigde formatie in kaart en bieden wij de gemeente nadere handvatten om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ambtelijke organisatie te vergroten.