Gemeente Maashorst

Onderzoek toekomstbestendigheid

De gemeente Maashorst is een jonge gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant, ontstaan op 1 januari 2022, vanuit een herindeling van de voormalige gemeenten Uden en Landerd. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de ambtelijke organisatie van de gemeente Maashorst neer te zetten en te bouwen aan een goede basis.

Uitdaging

Door de schaalvergroting van de gemeente én de ambtelijke organisatie komt de vraag op of de gemeente Maashorst met de goede dingen (lees: taken) bezig is en in hoeverre de gemeente deze dingen ook goed genoeg doet, in termen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.

Resultaat

Wij voeren voor de gemeente een onderzoek uit naar hoe de ambtelijke organisatie toekomstbestendig kan zijn en blijven, gegeven de schaalvergroting. Voor de analyse zetten we ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’ in. We brengen middels de elementen van de Vitale Gemeente de kracht én de kwetsbaarheid van de organisatie scherp naar boven. Op basis van de resultaten stellen we een routekaart op met richting en logische prioriteiten voor de organisatieontwikkeling.