Gemeente Tytsjerksteradiel

Opbouw ambtelijke organisatie

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben.

Uitdaging

De gemeente Tytsjerksteradiel wil dit moment aangrijpen om een aansprekende, inspirerende, boeiende gemeentelijke organisatie neer te zetten.

Resultaat

Wij helpen deze gemeenten bij het vormen van een visie op wat voor gemeente ze wil zijn, wat er kan en past bij de ambities en financiële mogelijkheden van de gemeente en welke organisatiestructuur daarvoor nodig is. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025.