Jeugdhulpregio FoodValley

Oprichting GR

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. De taken richten zich op het gebied van inkoop, administratie van facturen en betalingsopdrachten, contractbeheer en het genereren en analyseren van beleidsinformatie van regionale, bovenregionale en landelijke jeugdhulp. De samenwerking binnen de jeugdhulpregio FoodValley ontwikkelt zich door; naast de regionale ontwikkelopgaven zijn er ook landelijke ontwikkelingen waar de regio pro-actief op acteert zoals de hervormingsagenda.

Uitdaging

In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. 

Resultaat

Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen. Met onze inhoudelijke expertise, als projectleider én procesbegeleider rondom de politieke bestuurlijke keuzes in dit traject helpen wij de jeugdhulpregio Foodvalley verder.