Provincie Noord-Holland

Procesregisseur locatiebesluit hoogspanningsstation

Uitdaging

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. Doelstellingen op het gebied van economische groei, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de energietransitie kunnen niet (tijdig) worden behaald. Dit vraagt om een flinke uitbreiding van het (hoogspannings)net. Het vinden van een geschikte locatie in stedelijk gebied is echter ingewikkeld.

Resultaat

Wij begeleiden de provincie Noord-Holland door het proces van locatiekeuze om, als het kan versneld, tot een definitief besluit te komen voor een nieuw te realiseren hoogspanningsstation binnen de provincie.