Gemeente Veldhoven

Procesregisseur netcongestie

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. Doelstellingen op het gebied van economische groei, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de energietransitie kunnen niet (tijdig) worden behaald.

Uitdaging

Er wordt in de Metropoolregio Eindhoven en onder andere door de netbeheerders hard gewerkt aan oplossingsrichtingen voor het energienetwerk dat onder druk staat.

Resultaat

Voor de gemeente Veldhoven gaan we een verbindende en aanjagende rol spelen binnen de gemeente Veldhoven, om tot versnelling in de uitbreiding van het energienetwerk te komen. Hierbij slaan we samen de handen ineen met stakeholders, zoals Enexis, Metropoolregio Eindhoven, Brainport development, lokale belanghebbenden en initiatiefnemers om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven creëren we overzicht en regie: binnen de organisatie en met betrokken partijen.