Gemeente Land van Cuijk

Projectleiding herindeling

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. Daarmee gaven de gemeenteraden hun colleges van B&W de opdracht de herindeling per 1 januari 2022 voor te bereiden.

Uitdaging

Opschalen én afschalen naar de kernen moeten hand in hand gaan in deze herindeling. De nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk maakt een voornaam onderdeel uit van de regio Land van Cuijk, een regio waartoe ook de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave onderdeel van uitmaken. Lopende het proces wordt bezien in welke mate en op welke wijze deze beide gemeenten bestuurlijk en/of ambtelijk willen ‘aansluiten’ op deze herindeling. Daarbij speelt de uitdaging dat de gemeente Cuijk met de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave is een (volledige) ambtelijke fusieorganisatie participeert. 

Resultaat

& Van de Laar werd in het herindelingsproces gevraagd het plan van aanpak op te stellen, de rol van procesbegeleider te vervullen in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en die van projectleider in implementatiefase, sinds najaar 2019. De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente van 65.000 inwoners en 25 kernen, in het Noordoosten van Brabant op een (economisch) kansrijk knooppunt van snelwegen en water. Met het Ruhrgebied als achterland en goede ontsluitingen naar de logistieke hotspot Venlo, brainport Eindhoven en steden als Nijmegen en Den Bosch binnen bereik.