Veilig Thuis Kennemerland

Quickscan organisatie

Veilig Thuis Kennemerland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Kennemerland. Het is een regionale organisatie die slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies biedt.

Uitdaging

Veilig Thuis Kennemerland wenst in het kader van de organisatieontwikkeling inzicht in haar “staat van zijn” om daarmee beeld te hebben wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Wij voeren hiervoor een quickscan van de organisatie uit. Met focus op elementen als capaciteit, prestaties/ werkvoorraad, organisatie van het werk en aansturing, interne en externe samenwerking en de werkdruk binnen de organisatie.   

Resultaat

Resultaat van deze quickscan is een scherp beeld van de staat van de organisatie én concrete handvatten voor de doorontwikkeling middels een ontwikkelagenda met daarbij horende prioritering.