VNG

Regionalisering jeugdhulp

Met de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugdhulp heeft de VNG ons het vertrouwen geschonken om het proces rondom de verplichte regionalisering in de jeugdhulp namens de VNG te begeleiden.