Gemeente Geldrop-Mierlo

Samenspel raad, college en organisatie

Een krachtige gemeente vraagt om een sterk samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. De basis voor dit samenspel zit in een gedeeld beeld van de onderlinge rolverdeling en hiernaar handelen. Hiervoor is onderling vertrouwen van groot belang, ook om met
elkaar over de inhoud van mening te kunnen verschillen. Dit lijkt op papier logisch, maar blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend. Een krachtig samenspel vraagt om samen werken aan dit samenspel.

Uitdaging

In de gemeente Geldrop-Mierlo verzorgden wij in september 2023 een bijeenkomst over het samenspel tussen gemeenteraad en college van B&W. Raads- en collegeleden gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek over het onderlinge samenspel op basis van een zelfevaluatie. Inmiddels ontstaat binnen de raad om verschillende redenen opnieuw urgentie en behoefte om met het onderwerp samenspel aan de slag te gaan. Het gaat dan om het samenspel binnen de raad en tussen raad, college en organisatie. Concrete aanleiding is de planning van de agenda en besluitvorming van de raad. Hierin zitten elementen van goed samenspel tussen raad, college en organisatie, allen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Resultaat

Wij verzorgen een tweede dagdeel over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit in het bijzonder met oog voor sterk samenspel en rolzuiverheid en rolvastheid van raad, college en organisatie. We hebben dan ook aandacht voor de balans tussen de raad als besluitvormend orgaan vs. de raad als politiek gremium. Deze bijeenkomst bereiden we voor met behulp van een quickscan ‘Samenspel’ én verdiepende interviews.