Hart van Brabant

Inrichting regionale samenwerking sociaal domein

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Ze hebben sinds 1 januari 2023 nieuwe contracten waarin vorm en inhoud wordt gegeven aan de transformatieopgaven samen met de gecontracteerde (zorg)aanbieders.

Uitdaging

Het maken voor een samenwerking is één ding. Maar de structurele inrichting van deze samenwerking in het sociaal domein om deze samenwerking te bestendigen vraagt meer.

Resultaat

Om de samenwerking op de verschillende gebieden verder te bestendigen is aan & Van de Laar op diverse momenten gevraagd om hulp. Om advies te geven over hoe de structurele inrichting en inbedding van de regionale samenwerking vanaf 2024 eruit moet komen te zien. Om een jaar na de start van de samenwerking en de introductie van het sturingsmodel inkoop samen met de organisatie te komen tot adviezen voor een verdere doorontwikkeling van het sturingsmodel inkoop. Om kwartier te maken bij de doorontwikkeling van het sturingsmodel.