Gemeente Zaanstad

Verbeteren samenspel raad, college en organisatie

Zaanstad is volop in ontwikkeling en ligt midden in de dynamiek van de metropoolregio Amsterdam. De ligging van de stad en haar unieke karakteristieke kernen biedt volop (economische) kansen. De komende jaren groeit de gemeente van krap 160.000 naar 200.000 inwoners in 2040. De dynamiek in en om Zaanstad stelt de gemeente echter ook voor uitdagingen. Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. De gemeente staat voor nieuwe inhoudelijke paradoxen: verdichting versus behoud van de Zaanse identiteit, de forse woningbouwopgave versus behoud van de bedrijvigheid, verdichting versus de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid, etc. En tegelijkertijd stellen de inwoners en de ondernemers terecht hoge eisen aan de dienstverlening en verlangen (warm) contact. Ook de organisatie vertoont groeipijn: de spanning tussen ambities, tijd en middelen is groot.

Uitdaging

Deze opgaven stellen de gemeente voor forse uitdagingen. waarbij het samenspel tussen ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad onder druk staat. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En daarbij gelijktijdig het samenspel te verbeteren. 

Resultaat

De raad, het college en de directie van Zaanstad hebben ons daarom gevraagd om de gemeente Zaanstad te begeleiden in een organisatie-ontwikkeltraject. Dit met als doel om dit samenspel te verbeteren en om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. We starten met een ‘diagnostische fase’ van de manier waarop het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie nu verloopt en hoe de ambtelijke organisatie zich verhoudt tot de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Deze diagnose is toekomstgericht en biedt handvatten voor leren en ontwikkelen in rolneming en samenspel.