Creativiteit is de bemiddelaar tussen informatie en begrip. Met alternatieve, onconventionele invalshoeken breng ik meer diepte in organisatiestructuren en samenwerkingsvraagstukken.

& zó maak ik impact in de publieke sector:

  • Transparantie en integriteit zijn voor mij leidende principes in alles wat ik doe.
  • Breng verdieping in vraagstukken aan door de (sociaal-culturele) context te analyseren en interpreteren.
  • De kern van duurzame verbetering ligt voor mij in het samenspel tussen experiment en (zelf)reflectie.
  • Nieuwsgierig blijven: de juiste vraag stellen is vaak belangrijker dan het juiste antwoord krijgen.
Bente van Ruremonde

Bente van Ruremonde

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Sociaal domein

Meer over mij

Mijn passie als adviseur ligt bij de diversiteit tussen mensen en de kracht van sociale verandering. Door nuances in menselijke interacties beter te leren begrijpen, ontstaan vernieuwende strategieën en creatieve oplossingen voor bestaande vraagstukken op het gebied van samenwerkingsstructuren en organisatiepatronen. Mijn ervaring, kennis en vaardigheden, die ik onder andere als overheidstrainee bij ‘De Toekomst van Brabant’ heb opgedaan, zet ik graag in binnen de publieke sector. Mijn positieve kijk op de wereld, creativiteit, humor en relativerend vermogen typeren me als adviseur. Met deze eigenschappen -en vanuit mijn intrinsieke motivatie- blijf ik me graag ontwikkelen in mijn rol als organisatieadviseur.

Project
Samenwerking & Fusie

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025. 

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De rol van de provincies als toezichthouder op de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders wordt steeds actiever. Maar hoe doe je dat nou als toezichthouder? Wij waren penvoerder van een inspiratiedocument en ontwikkelden een spel.

Gamificatie IBT vergunninghouders

Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Samenspel: serious game