Gamificatie IBT vergunninghouders

In het kader van het interbestuurlijk toezicht houden provincies toezicht op de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Voor gemeenten is het steeds lastiger om hun wettelijke taakstelling te behalen, met name door de huidige woningcrisis. Een actueel vraagstuk, AZC’s raken overbezet doordat de doorstroom van vergunninghouders stagneert.

De rol van de provincies als toezichthouder op de taakstelling wordt hiermee steeds actiever. Maar hoe doe je dat nou als toezichthouder?

& Van de Laar mocht een werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Interprovinciaal Overleg begeleiden. Wij waren penvoerder van het inspiratiedocument interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders. De werkgroep had als doel om goede voorbeelden uit te wisselen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Om de handelingsperspectieven uit dit inspiratiedocument toe te passen hebben collega’s Bente van Ruremonde en Jasmijn Hondebrink een serious game ontwikkeld, om te spelen met toezichthouders vanuit provincies.

& Van de Laar houdt zich bezig met het ontwikkelen van serious games en innovatieve werkvormen, om maatschappelijke vraagstukken of casussen vanuit een andere invalshoek te benaderen en dilemma’s daarin op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. Zie ook onze nieuwste serious game: het Samenspel, ter bevordering van het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en organisatie.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het Samenspel, of om úw vraagstuk om te zetten naar een serious game? Neem even contact op en we bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden.

  De Vitale Gemeente-scan brengt in korte tijd de vitaliteit van uw gemeente in beeld. De scan biedt inzicht in de prestaties van uw gemeente in relatie tot referentiegemeenten. We verklaren de verschillen en bieden u daarmee concrete handvatten ter versterking van de vitaliteit van úw gemeentelijke organisatie. Doe mee aan ons vergelijk- en leeronderzoek in najaar 2024!

  De Vitale Gemeente-scan. Doe mee!

  Samenspel is hét thema waarop adviseurs van & Van de Laar zich begeven. In 2024 staat tijdens het VNG Jaarcongres onze stand #19 dan ook geheel in het taken van 'samenspel'. Neem kennis van het samenspel: een serious game om dilemma's in het samenspel bespreekbaar te maken. En neem onze nieuwste publicatie 'Pion of pionier?' gratis mee.

  VNG Jaarcongres 2024: stand #19

  Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

  Samenspel: serious game