Samenspel: een serious game

Het ‘Samenspel‘ is een serious game om dilemma’s in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Onze adviseurs ontwikkelden het Samenspel op basis van onderzoeks- en adviestrajecten die we voor vele gemeenten in het land mochten uitvoeren naar het samenspel binnen en tussen gemeenteraden, colleges van B&W en ambtelijke organisaties. De patronen, dilemma’s en kansen die we daarin tegenkomen hebben we in spelvorm vervat.

Het spel leidt deelnemers – eerst afzonderlijk in hun eigen setting van gemeenteraad, college van B&W of organisatie, en vervolgens gezamenlijk in onderlinge samenspraak – langs de vraagstukken waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. Het Samenspel gaat over rolduidelijkheid en rolzuiverheid van eenieder, over houding en gedrag dat daarbij past, over relaties en het opzoeken van het constructieve conflict, over ‘ik’ versus ‘wij’ en over prioriteren en keuzes maken.

We begeleiden uw raad, college en organisatie graag in het Samenspel. Wij stimuleren discussies en faciliteren gesprekken om de uitwisseling van inzichten te bevorderen. De resultaten van het gespeelde spel bundelen wij op overzichtelijke wijze. Het leidt tot een ontwikkelagenda ter versterking van het Samenspel in uw gemeente. U kunt vevrolgens direct aan de slag.

Het Samenspel spelen, of meer informatie?

Is uw gemeenteraad, college van B&W en directie/ ambtelijke organisatie eraan toe om het samenspel bespreekbaar te maken? Om in een veilige setting van samen leren en ontwikkelen, samen deze serious game te spelen? Om tot inzichten te komen, als basis voor gezamenlijke ontwikkeling? Neem contact op met Jasmijn Hondebrink (j.hondebrink@en-vdl.nl) of Irene Kruijssen (i.kruijssen@en-vdl.nl) voor meer informatie of vul onderstaand contactformulier in o.v.v. ‘Graag meer informatie over serious game Samenspel’ en wij nemen spoedig contact met u op.

  De Vitale Gemeente-scan brengt in korte tijd de vitaliteit van uw gemeente in beeld. De scan biedt inzicht in de prestaties van uw gemeente in relatie tot referentiegemeenten. We verklaren de verschillen en bieden u daarmee concrete handvatten ter versterking van de vitaliteit van úw gemeentelijke organisatie. Doe mee aan ons vergelijk- en leeronderzoek in najaar 2024!

  De Vitale Gemeente-scan. Doe mee!

  Samenspel is hét thema waarop adviseurs van & Van de Laar zich begeven. In 2024 staat tijdens het VNG Jaarcongres onze stand #19 dan ook geheel in het taken van 'samenspel'. Neem kennis van het samenspel: een serious game om dilemma's in het samenspel bespreekbaar te maken. En neem onze nieuwste publicatie 'Pion of pionier?' gratis mee.

  VNG Jaarcongres 2024: stand #19

  Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

  Samenspel: serious game